Tjänster

För ett stort antal psykiatriska diagnoser, och även andra problem som kan ha en psykologisk vinkel, finns numera ett massivt stöd för att KBT är den terapiform som ger bäst resultat. Bland de problem där KBT anses ha bra stöd finns i princip alla ångestrelaterade besvär, som fobier, panikångest, tvång (OCD), social ängslan (social fobi), stark oro (GAD), posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ätstörningar samt stress- och sömnproblem.

Kognitiv beteendeterapi - KBT

KBT rekommenderas för depression, emotionell instabilitet, självskadande beteende, ADHD och aggressivitet. För flera kroppsliga besvär som kronisk smärta, tinnitus och orolig mage (IBS) har KBT dessutom utvärderade fungerande metoder för att hjälpa patienter att få ett drägligare liv trots sina problem. Även spelberoende och olika andra former av missbruk kan behandlas med KBT. På senare tid har även forskning på KBT-metoder rörande relationsproblem kommit. Förutom parterapi kan man här även arbeta med relaterade problem som svartsjuka.

Det som är mest påtagligt för klienten i KBT är en tydlighet i vad man håller på med i terapin och att man i görligaste mån försöker sätta upp konkreta mål för behandlingen. Behandlingen kan variera från att vara mycket handfast, som att lära sig nya färdigheter i situationer där man känt sig osäker, till att beröra abstraktare frågeställningar som vår grundläggande syn på oss själva och tillvaron.

Oberoende av vad man arbetar med finns alltid en ambition att vara förankrad i god forskning. Många klienter upplever att man slipper ”flum” samtidigt som att behandlingen känns som att den går på djupet och att man förändrar sitt förhållningssätt till sig själv och andra.

Det som är utmärkande för KBT-terapi är att den:

 • Har ett strukturerat och målinriktat arbetssätt
 • Har en mycket aktiv terapeut
 • Betonar samspelet mellan klient och terapeut
 • Fokuserar på nuet mer än det förflutna
 • Har en vetenskaplig utvärdering av metoderna
 • Förändrar metoderna i takt med nya forskningsrön
 • Använder sig av hemuppgifter som klienten genomför i sin egen miljö
 • Har en pedagogisk inriktning för att ge klienten kontroll över sin livssituation.

Psykologisk behandling

 • Så fungerar det

  Vi är en privat psykologmottagning. Det innebär att du kan söka direkt till mottagningen utan remiss, men att du får betala hela kostnaden själv. Många klienter har en arbetsgivare som betalar hela eller delar av kostnaden. Ibland kan även ditt försäkringsbolag stå för kostnaden. Så det kan vara värt att höra efter.

 • Hur du söker till mottagningen

  Du kan söka till mottagningen via formuläret på Kontaktsidan eller per telefon alternativt e-post. Jag hör sedan av mig och du får då berätta lite om vad du önskar hjälp med. Om jag tror att jag kan hjälpa dig erbjuds du att boka tid för bedömningssamtal. Vi försöker då skapa oss en bild av dina problem och går noggrant igenom vad som är svårt i ditt liv, vad som vidmakthåller problemen och vad vi kan göra åt dem.

 • Behandlingstid

  Behandlingstiden varierar men rör sig oftast mellan 3 - 25 besök beroende på typ av problem. Det är vanligt att man ses varje eller varannan vecka.

 • Under behandlingens gång

  När behandlingen sedan sätter igång innebär det ett aktivt arbete från både dig som klient och mig som behandlare, i riktning mot de mål vi har satt upp. Du får hemuppgifter att jobba med mellan sessionerna. Efterhand har vi, om allt gått väl, uppnått målen och då lägger vi upp ett vidmakthållandeprogram för att minska risken för att du faller in i gamla mönster igen.

 • Uppföljning

  Ibland behöver man stämma av hur det går en tid efter avslutad kontakt. Kanske kan man ha behov av att repetera något av det man lärt sig tidigare. Då kan vi komma överens om att träffas för ytterligare ett eller några tillfällen efter viss tids uppehåll.

 • Övriga tjänster

  Vid frågor om neuropsykologiska utredningar, handledning, utbildning eller övriga uppdrag, var god ring eller mejla mottagningen, så får du mer information om vad mottagningen kan erbjuda och hur vi går tillväga.

 • Väntetider

  Just nu finns utrymme för samtalsbehandlingar, konsultuppdrag och utredningar p.g.a. att verksamheten befinner sig i ett utvecklingsskede.

 • Priser

  Privatpersoner: 950 kr per besök (á 45 min).
  Företag: Pris enligt överenskommelse.
  Övrigt: Priser för neuropsykologiska utredningar, handledning och övriga uppdrag enligt överenskommelse.

  OBS! Får du förhinder, vänligen meddela mottagningen 24 timmar innan inbokad tid, annars debiteras du för uteblivet besök.