Neuropsykologisk utredning

En neuropsykologisk utredning kan behöva göras om någon vill veta om hon/han lider av t.ex. ADHD. En neuropsykologisk utredning kan även göras för att undersöka en persons begåvningsprofil, med styrkor och svagheter. Under utredningsarbetet får man fram en detaljerad information om hur en person fungerar inom en rad olika områden. Detta kan vara värdefullt vid bedömning av arbetsförmåga. En utredning sammanfattas alltid i ett utlåtande som t.ex. kan användas i kontakten med myndigheter eller andra vårdgivare.