handledning

Handledning

Mottagningen erbjuder handledning på både grupp- och individnivå. Syfte och målsättning anpassas efter uppdraget. Mottagningen använder verktyg och metoder från KBT och inlärningspsykologi för att kunna ge så strukturerad och konkret handledning som möjligt. Exempel på personal som kan ha hjälp av vår typ av handledning är personal inom socialtjänst och omsorg, lärare och skolresursteam samt vårdpersonal.

De verktyg för analys och förändring som ingår i KBT är ofta mycket användbara även i andra sammanhang än vård och behandling. Utifrån denna kunskap kan vi erbjuda hjälp för organisationsutveckling och ledarstöd. Det kan exempelvis gälla chefer som önskar professionell hjälp kring beslut, målsättningar eller förändringar.