parsamtal

Parsamtal

Att ha svårigheter i en parrelation är något de flesta upplever i perioder. Man kan t.ex. känna att relationen har gått i stå eller att man alltför ofta hamnar i konflikt med varandra. Ibland kan det vara svårt att komma vidare på egen hand och att ta hjälp av en utomstående kan då vara en god idé.

Parsamtalen inleds med ett bedömningssamtal där båda parter är med och följs sedan av två enskilda samtal för att slutligen sammanfattas och återges vid ett fjärde gemensamt besök. Därefter följer ett antal besök utifrån det man kommit överens om att arbeta med.