Om Företaget

Jag är legitimerad psykolog med grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT. Jag tog min psykologexamen vid Uppsala Universitet 2002 och har sedan dess arbetat som psykolog inom vuxenpsykiatrin. Där har jag arbetat med individuella kontakter, parsamtal och gruppbehandlingar. Jag har även erfarenheter av neuropsykologiska utredningar och diagnostik. Sedan 2011 driver jag parallellt en privat mottagning i Strängnäs. Jag erbjuder hjälp till både privatpersoner och företag. Jag är van att möta människor med vitt skilda problem och hjälper till med allt från kortvarigt stöd i livskriser till längre strukturerade terapier.

Som legitimerad psykolog lyder jag under Hälso- och Sjukvårdslagen när jag ger psykologisk behandling. För privatpraktiserande psykologer gäller samma regler för sekretess, tystnadsplikt och journalföring som i den offentliga sjukvården. Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna. Det innebär att jag har de försäkringar som krävs samt följer förbundets etiska riktlinjer.

Svenska PsykologförbundetPsykolog företagarna