parsamtal

Individuell behandling

Kognitiv beteendeterapi är en behandlingsmetod som är mycket flexibel och kan användas vid de flesta problem. Förenklat kan man säga att man i KBT fokuserar på de tanke- och beteendemönster som har bidragit till att utveckla de svårigheter och problem man lider av. Ofta är vi inte medvetna om hur våra tankar, föreställningar och beteendemönster påverkar och styr oss. I behandlingen arbetar man med att bli medveten om och förändra dessa mönster. På så sätt uppstår även en förändring av de känslor man plågas av. Vanliga besvär som människor söker hjälp för är bland annat oro, ångest, fobier, nedstämdstämdhet, krisreaktioner, låg självkänsla, stress och sömnsvårigheter.